Cherokee White vs Woodstock Blue 8/9Creekview Blue vs Woodstock Maroon 6/7Etowah Black vs Woodstock Blue 6/7Etowah Black vs Woodstock Maroon 8/9Etowah Gold vs Woodstock White 10/11